Class Layout 04

Jiu Jitsu

Segunda-feira: 11:00-12:00
Terça-feira: 11:00-12:00
Quarta-feira: 11:00-12:00
Quinta-feira: 11:00-12:00
Sexta-feira: 11:00-12:00
Quinta-feira: 19:00-20:00

Karatê

Segunda-feira: 20:00-21:00
Quarta-feira: 20:00-21:00

Funcional

Segunda-feira: 17:00-18:00
Terça-feira: 06:00-07:00
Quarta-feira: 17:00-18:00
Quinta-feira: 06:00-07:00
Sexta-feira: 17:00-18:00
Terça-feira: 20:00-21:00
Quinta-feira: 20:00-21:00

Fit Dance

Segunda-feira: 18:30-19:30
Quarta-feira: 18:30-19:30

Muay Thai Feminino

Segunda-feira: 18:00-19:00
Quarta-feira: 18:00-19:00
Sexta-feira: 18:00-19:00

Jiu Jitsu Kids

Terça-feira: 18:20-19:20
Quinta-feira: 18:20-19:20
Email
WhatsApp
WhatsApp
Email